Sociální dávky a pojištění

Sociální dávky pro letošní rok nezahrnují tolik rapidních změn, takže se pro nás v podstatě mění jen minimum. Tolik obávané zrušení porodného se zatím nekoná. Změna se týká hlavně pro majitele sKaret, které se ruší.

5187061979_003fb913b6_bNepřinesly pozitivní smysl, tak není potřeba je nadále uchovávat. Vyplácení dávek se tak opět dostane přímo do vašich schránek poštou nebo na poskytnutý účet, což je pro vás velmi pohodlné. Důchody také neprošly ničím markantním, zvyšovat se bude částka jen v pár desítkách korun českých. Rozhodně dobrým krokem bylo zvýšení minimální mzdy, lidé tak budou mít více peněz a sníží se vynaložené peníze a energie za sociální příspěvky. Bytová nouze, která je vaší hrozbou tak nemusí být tak špatná, jak se zprvu může zdát.

4369200666_3c9fb8cce9_oJe potřeba se na věc podívat více do hloubky, než zkoumat jen její povrch. Nové řešení přinese pro sociální bydlení jen klady. Obecně si tedy můžeme říci, že v příspěvcích od státu – sociální dávky, jsou zahrnuté příspěvky na bydlení, porodné a rodičovský příspěvek. Vždy je potřeba zvážit vaší finanční situaci a sami si v hlavě kalkulovat vaše rozpočty. Je jasné, že příspěvky mají svá určitá kritéria, která je nutno splnit, aby vám mohly být vyplaceny. Např. o porodné je potřeba zažádat Úřad práce, kam patříte svou adresou trvalého bydliště.

4403135971_23a9db4c44_bJe nezbytné podotknout, že to jsou osoby, které mají své dítě v péči. Nejčastěji se to týká tedy matek samoživitelek a samotných rodičů. U všech příspěvků musíte mít vyplněnou žádost, ale nebojte se, žádné složitosti v tom nehledejte. Určitě vám na úřadech mile rádi poradí. Porodné následně plynule přechází do rodičovského příspěvku, když je řádně ukončena mateřská dovolená.

5187660386_a09eb8c7f3_bZa celé období vyčerpáte stejnou sumu, takže v podstatě záleží na vás, zda budete s dítětem doma tři nebo čtyři roky. Podmínkou volby výběru je fakt, že jste pojištění, což v ČR úskalí není (zdravotní a sociální pojištění). Příspěvek na bydlení se ve velké míře týká osob, které pobírají životní minimum. Jsou většinou na ÚP, žijí sami v domácnosti, ovdověli nebo jsou zdravotně znevýhodněni. Existují tak různé kombinace a výše příspěvků, informace zjistíte na našich stránkách.